Βιολογικά Προϊόντα

Η Βιολογική κτηνοτροφία είναι ένας διαφορετικός τρόπος παραγωγής προϊόντων με παράλληλο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία των φυσικών πόρων του οικοσυστήματος. Η Α΄ ύλη (δηλαδή το γάλα) για την παραγωγή όλων των προϊόντων είναι Βιολογική.

Απαιτείται μια συνολική μεταχείριση των ζώων, τέτοια που να διασφαλίζει την υγεία και τη φυσιολογική τους ανάπτυξη, καθώς και την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων του οικοσυστήματος.

Ένα σημαντικό κομμάτι της βιολογικής κτηνοτροφίας, ίσως και το μεγαλύτερο, είναι ο υγιεινός και φυσικός τρόπος διαβίωσης των ζώων, όπως για παράδειγμα η δυνατότητά τους να βόσκουν ελεύθερα.

Τα ζώα πρέπει να κατάγονται από βιολογικές εκτροφές. Όταν μια εκτροφή δημιουργείται για πρώτη φορά, μπορούν να εισάγονται συμβατικά εκτρεφόμενα ζώα μόνο εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές του κανονισμού που αφορούν την ηλικία και το βάρος τους.

Τα ζώα τρέφονται μόνο με φυτικές, μη μεταλλαγμένες βιολογικές τροφές,  ακολουθώντας αυστηρά όλους τους κανόνες πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων και έχουν καλλιεργηθεί με βιολογικό τρόπο, με την ελάχιστη δυνατή χρήση συνθετικών αλλοπαθητικών φαρμάκων.

Μερικές φορές είναι απαραίτητη και η απολύμανση του εδάφους. Ακόμα όμως και αυτή γίνεται με φυσικές μεθόδους, με σεβασμό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα έντομα και οι ασθένειες αντιμετωπίζονται με βιολογικά σκευάσματα και τη χρήση άλλων εντόμων τα οποία τρέφονται με τους εχθρούς (έντομα) που έχουν προσβάλει την καλλιέργεια, ενώ σε καμία περίπτωση δε χρησιμοποιούνται φάρμακα.

Τόσο ο κτηνοτρόφος - παραγωγός του γάλακτος όσο και η Γαλακτοβιομηχανία πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από ανεξάρτητη εταιρεία πιστοποίησης. Τα βιολογικά προϊόντα σέβονται το περιβάλλον από το οποίο προέρχονται και ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο που θα τα καταναλώσει, μιας και έχουν υψηλή διατροφική αξία με πλούσια γεύση και άρωμα.