Δεκέμβριος 2011
  • Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
    Η ΟΛΥΜΠΟΣ στηρίζει εμπράκτως την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση των συσκευασιών, όντας μέλος του εθνικού Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΛΥΜΠΟΣ…
  • BιοΑέριο
    Η ΟΛΥΜΠΟΣ, στο εργοστάσιο της στα Τρίκαλα, προχώρησε σε μια καινοτόμα και μοναδική επένδυση. Η επένδυση αφορά στην παραγωγή βιοαερίου από την αναερόβια επεξεργασία λυμάτων. Είναι η μοναδική στην Ευρώπη…
  • Braille
    H ΟΛΥΜΠΟΣ, πιστή στη φιλοσοφία της να αντιμετωπίζει το κοινό πρώτα ως Ανθρώπους και μετά ως καταναλωτές, προχωρεί σε μια ενέργεια σπάνιας κοινωνικής ευαισθησίας. Στο εξής, και για πρώτη φορά…